Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53159
Title: "Lửa than càng đốt cho lòng càng son”
Authors: Lê, Tú Anh
Keywords: Lửa than càng đốt cho lòng càng son
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 940 .- Tr.114-116
Abstract: Cầu Hàm Rồng nổi tiếng gắn với chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc Việt Nam ở thế kỉ XX. Nhưng từ khi chưa trở thành một địa chỉ đỏ về lịch sử, cầu Hàm Rồng đã là một nguồn thi hứng của Tản Đà. Nói là thi hứng, bởi Tản Đà có tới hai bài thơ viết theo thể lục bát về cây cầu này. Đó là bài Qua cầu Hàm Rồng hứng bút và Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng, cả hai đều được đăng trên An Nam tạp chí năm 1932. Tuy nhiên, nếu chỉ là số lượng thì con số hai bài hẳn chưa phải là điều đáng nói, mà đáng nói hơn là tâm tình của tác giả trong hai bài thơ. Tâm tình ấy không giới hạn trong cảm xúc tức cảnh sinh tình, mà mở ra nhiều suy nghĩ về cá tính con người, về thân phận nhà thơ và nhất là về tình yêu sắt son của Tản Đà dành cho non sông gấm vóc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53159
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
786.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.