Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53183
Title: Hiểu và nhận thức về tính bản địa trong kiến trúc
Authors: Trần, Mạnh Cường
Keywords: Thiết kế kiến trúc
Phong cách kiến trúc
Tính bản địa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 233 .- Tr.78-81
Abstract: Kiến trúc hiện đại thế kỷ XX để lại quá nhiều điều phải suy ngẫm để tìm hướng đi mới. Kiến trúc đầu thế kỷ XXI đang chuyển mình mạnh mẽ theo phương châm "Quốc tế hóa kiến trúc bản địa và bản địa hóa kiến trúc quốc tế" được khẳng định tại Đại hội UIA (Bắc Kinh, 1999). Trước thời đại 4.0, thế giới lại quay về khám phá những kiến trúc mang đậm dấu ấn của tính bản địa, bản sắc địa phương, khẳng định vai trò của xu thế bản địa hóa. Ở Việt Nam, sau hơn 30 năm đổi mới, nhiều vấn đề nảy sinh đang tác động đến mọi mặt văn hóa - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc - nếu không được nhận thức đúng đắn thì càng phát triển sẽ càng đánh mất bản sắc văn hóa. Để giữ được bản sắc thì phải làm rõ các khía cạnh tạo nên tính bản địa nhằm góp phần định hướng phát triển của kiến trúc đương đại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53183
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.