Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2021-05-19T07:18:16Z-
dc.date.available2021-05-19T07:18:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3768-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53184-
dc.description.abstractLuật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (Luật Quy hoạch 2017) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2019.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 233 .- Tr.82-85-
dc.subjectLuật quy hoạchvi_VN
dc.subjectQuy định xây dựngvi_VN
dc.subjectQuy hoạch Tỉnhvi_VN
dc.titleLuật Quy hoạch và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch Tỉnhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
991.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.