Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5321
Title: So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình sản xuất chanh truyền thống và sản xuất chanh VietGAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Đặng, Thị Hồng Nhiên
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Huyện Cao Lãnh là nơi có diện tích trồng chanh lớn nhất trong tỉnh Đồng Tháp và đang được sự quan tâm đặc biệt từ nông dân và chính quyền địa phương. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, nhà vườn trồng chanh ở huyện Cao Lãnh đang gặp phải nhiều khó khăn trong sản xuất và sản phẩm khó tiêu thụ trên thị trường vì không đảm bảo chất lượng. Do vậy nhiều nhà vườn đã chuyển đổi từ mô hình sản xuất chanh truyền thống sang mô hình sản xuất chanh theo VietGAP. Do đó đề tài “So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình sản xuất chanh truyền thống và mô hình sản xuất chanh theo VietGAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện nhằm đánh giá, so sánh hiệu quả tài chính giữa hai mô hình sản xuất chanh trong huyện giúp cho nhà vườn sản xuất chanh lựa chọn được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong quá trình nghiên cứu nhóm đã sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là điều tra số liệu thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 60 hộ trồng chanh (30 hộ sản xuất chanh truyền thống, 30 hộ sản xuất chanh theo tiêu chuẩn VietGAP). Số liệu thứ cấp được phân tích bằng các phương pháp như: thống kê mô tả, phân tích SWOT và kiểm định giả thuyết bằng T-test để phân tích cụ thể hóa số liệu tạo cơ sở làm rõ các vấn đề nghiên cứu. Kết quả điều tra nông hộ cho thấy nhóm nông dân tham gia sản xuất chanh theo VietGAP thu được lợi nhuận cao hơn và tốn các khoản chi phí trong sản xuất thấp hơn nhóm nông dân sản xuất chanh truyền thống. Ở cả hai mô hình sản xuất đều gặp những khó khăn chủ yếu về sâu bệnh, kỹ thuật sản xuất và việc đưa sản phẩm ra thị trường vẫn còn gặp trở ngại. Qua đó đề xuất một số giải pháp về kỹ thuật trồng chanh và phát triển thị trường để khắc phục các khó khăn và phát huy những thuận lợi sẵn có tại địa phương.
Description: 65 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5321
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
574.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.