Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224
Title: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn Cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Phạm, Việt Thanh
Vi, Quốc Huấn
Nguyễn, Phước Vĩnh Kỷ
Keywords: Tiêu chuẩn
Thể lực chuyên môn
Kỹ thuật cơ bản
Cầu lông
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.24-32
Abstract: Nghiên cứu đã xác định được 10 test phù hợp, có giá trị sử dụng cao để đưa vào kiểm tra thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp. Qua đó, nghiên cứu đã xây dựng được thang điểm C, tiêu chuẩn phân loại, cũng như ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.