Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224
Nhan đề: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn Cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp
Tác giả: Phạm, Việt Thanh
Vi, Quốc Huấn
Nguyễn, Phước Vĩnh Kỷ
Từ khoá: Tiêu chuẩn
Thể lực chuyên môn
Kỹ thuật cơ bản
Cầu lông
Trường Đại học Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Nghiên cứu đã xác định được 10 test phù hợp, có giá trị sử dụng cao để đưa vào kiểm tra thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp. Qua đó, nghiên cứu đã xây dựng được thang điểm C, tiêu chuẩn phân loại, cũng như ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.