Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53233
Title: Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Pakixtan
Authors: Ngô, Xuân Bình
Nguyễn, Lê Thy Thương
Keywords: Chính sách nhập khẩu
Hợp tác thương mại
Pakixtan
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.106-114
Abstract: Pakixtan là một nước thực thi chính sách báo hộ thương mại khá chặt chẽ, thể hiện ở thuế nhập khẩu cao và chính sách kiểm duyệt hàng hóa nghiêm ngặt. Ngoài ra, là một quốc gia Hồi giáo, Pakixtan áp dụng tiêu chuẩn Hồi giáo đối với phần lớn sản phẩm hàng tiêu dùng và thực phẩm nhập khẩu. Từ việc phân tích chính sách nhập khẩu của Pakixtan và thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Pakixtan, bài viết đề xuất những kiến nghị cho doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào Pabixtan và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53233
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.56.185


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.