Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53235
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số PCI và PAPI: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh
Authors: Khổng, Văn Thắng
Keywords: Bắc Ninh
Hành chính
Doanh nghiệp
PCI
PAPI
Cải cách thể chế
Môi trường đầu tư cấp tỉnh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.88-98
Abstract: Nhiều năm qua tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, liên tục là đơn vị trong top đầu cả nước về hai chỉ số PCI và PAPI. Tuy nhiên, vài năm gần đây Bắc Ninh đã có một số chỉ số thành phần liên tục suy giảm về điểm số và tụt hạng về thứ bậc. Bài viết tập trung phân tích thực trạng các chỉ số chung cũng như các chỉ số thành phần của hai chỉ số nói trên. Từ đó, tìm ra các hạn chế, tồn tại thông qua các chỉ số thành phần, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp điều chỉnh một cách đúng đắn, kịp thời để PCI và PAPI của Bắc Ninh được cải thiện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53235
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.