Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53257
Title: Ảnh hưởng của thiên tai đến khu vực biển Việt Nam
Authors: Mai, Văn Khiêm
Keywords: Ảnh hưởng của thiên tai
Đến khu vực biển Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .-Tr.36-37
Abstract: Vùng biển và khu vực ven biển Việt Nam là nơi có nhiều ngành kinh tế phát triển, góp phần nâng cao tỷ trọng GDB như: Dầu khí, hàng hải, du lịch và nuôi trồng thủy sản. Khu vực ven biển với thiên nhiên trù phú đang mang lại sinh kế cho khoảng 1/2 dân số cả nước. Tuy nhiên, là một trong số các quốc gia phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, vùng ven biển Việt Nam thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của các thảm họa thiên nhiên, gây thiệt hại đáng kể về người và kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53257
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
667.56 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.