Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53266
Title: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Vũ Hoàng Phương
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Trần, Thanh Tú
Keywords: Ứng dụng GIS
Quản lý chất thải rắn
Thành phố Thủ Đức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07(357) .-Tr.13-15
Abstract: Việc ứng dụng GIS nhằm mục đích quản lý môi trường là một trong những yêu cầu cấp thiết trong xu thế của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung hiện nay. Nghiên cứu được tiến hành thông qua việc khảo sát, thu thập số liệu để từ đó xây dựng bản đồ chuyên đề rác thải sinh hoạt tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chi Minh, sử dụng công cụ hệ thống thông tin địa lý GIS. Các loại bản đồ này sẽ giúp ích cho các nhà quản lý nhìn thấy tổng quan về tình hình phát thải và quản lý rác thải tại quận, đề xuất biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn khi có sự gia tăng dân số trong tương lai gần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53266
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.