Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53268
Title: Đánh giá ảnh hưởng pH và nồng độ của Chitosan lên khả năng thu hoạch tài nguyên tảo từ nước bể quang phản ứng sinh học màng xử lý nuôi tôm
Authors: Đinh, Thị Thảo
Trần, Thành
Trần, Thị Bích Phượng
Huỳnh, Thị Cẩm Nhiên
Keywords: Ảnh hưởng pH
Nồng độ của Chitosan
Tài nguyên tảo từ nước
Phản ứng sinh học
Màng xử lý nuôi tôm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .-Tr.20-21
Abstract: Hiện nay, tảo là một nguồn tài nguyên có đa công dụng giá trị cao được ứng dụng trong các lĩnh vực như được, dinh dưỡng, năng lượng. Tuy nhiên, công nghệ thu hoạch để thu hồi tài nguyên quý giá này vẫn là một vấn đề lớn do các phương thức thu hoạch hiện nay tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nghiên cứu này thử nghiệm thu hoạch tảo trong bể phản ứng sinh học màng xử lý nước thải nuôi tôm dùng phương pháp hoá lý bằng chất keo tụ Chitosan được trích xuất tự nhiên trong vỏ tôm để không gây tạp, nhiễm chất ảnh hưởng đến dược chất trong tảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53268
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
716.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.