Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53269
Title: Nghiên cứu thử nghiệm khả năng xử lý độ màu của nước thải dệt nhuộm bằng zeolite
Authors: Lê, Dương Phương Nhung
Trần, Thị Bích phượng
Lâm, Văn Tân
Trần, Thành
Keywords: Nghiên cứu thử nghiệm
Xử lý độ màu
Nước thải dệt nhuộm
Bằng zeolite
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .-Tr.18-19
Abstract: Zeolite là một vật liệu hấp phụ có sức khai thác theo quy mô công nghiệp và là một sản phẩm tận dụng từ nguyên liệu phế thải có trong môi trường. Nghiên cứu này đánh giá khả năng xử lý độ màu của nước thải ở hai loại màu đơn sắc thường được sử dụng thực tế trong nước thải dệt nhuộm. Thử nghiệm trên hai vật liệu khác nhau để so sánh về hiệu quả và tinh thực tiễn, thí nghiệm trên zeolite và than hoạt tính sơ dừa. Kết quả ban đầu ở các màu đơn sắc CongoRed (CR) và Metylen Blue (MB) đạt được những hiệu quả cao đạt trên 90% hiệu suất hấp phụ. Tiến hành hấp phụ trên nước thải đạt những hiệu quả tương đối cao 90% đối với vật liệu zeolite. Do đó, tiềm năng ứng dụng zeolite trong vật liệu hấp phụ xử lý độ màu là rất khả thi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53269
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
695.89 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.52.135


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.