Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53282
Title: Tổn thương tâm lý ở phụ nữ hiếm muộn con qua phân tích trường hợp
Authors: Trương, Quang Lâm
Keywords: Vô sinh
Hiếm muộn
Tổn thương tâm lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.83-97
Abstract: Tình trạng hiếm muộn con là một thách thức lớn cho các cặp vợ chồng về tài chính, sức khóe thể chất và tinh thần trên hành trình "tìm con". Qua việc phân tích ba trường hợp điển hình cho thấy, cả ba người đều có những tổn thương tâm lý như: vấn đề về cảm xúc tiêu cực (lo lang, sợ hãi, thất vọng...), gặp áp lực từ gia đình và xã hội, tự ti về giá trị bản thân, áp lực về tài chính. Kết quả phân tích ba trường hợp phụ nữ hiếm muộn bước đầu tìm hiểu tổn thương tâm lý của người vô sinh, hiếm muộn, trên cơ sở đó, bài viết cũng đưa ra một số bàn luận cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53282
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.