Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53283
Nhan đề: Đổi mới quản trị trường phổ thông hướng tới mô hình tự chủ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Quản trị trường học
Đổi mới giáo dục phổ thông
Tự chủ trường học
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.69-82
Tóm tắt: Đổi mới quản trị trong nhà trường là một trong những xu thế phát triển quan trọng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây cũng là biện pháp quan trọng để thay đổi, nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết tập trung vào một số nội dung chính sau: khái niệm; nội dung về giáo dục phổ thông: khái quát chung về trường phổ thông: trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc thực hiện mô hình quản trị trường phổ thông hướng tới tự chủ, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm có tính chất phù họp với điều kiện phát triển thực tế ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53283
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.