Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53300
Title: Thơ Tân hình thức trong nền thơ ca Việt Nam
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Thơ Việt Nam
Thể Tân hình thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí - Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.9-17
Abstract: Thơ tân hình thức (New Fomal Poetry) là một loại hình nghệ thuật mới hình thành và phát triển ở Mĩ và các nước phương Tây vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi Chủ nghĩa hậu hiện đại đang đi tới vãn kỳ của nó, cho nên thơ tân hình thức không phải là thành phần của Chủ nghĩa hậu hiện đại phương Tây như có nhà phê bình đã viết mà nó là một loại hình nghệ thuật mới ra đời do nhu cầu tiếp nhận mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53300
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.