Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53304
Title: Khái quát về truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Ngôn ngữ dân tộc thiểu số
Truyền hình dân tộc thiểu số
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.82-94
Abstract: Bài viết đề cập một số vân đề về thực trạng hoạt động truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số của các đài phát thanh và truyền hình ở Việt Nam hiện nay gồm: các ngôn ngữ được sử dụng; nội dung truyền tải, nguồn nhân lực; quy trình sản xuất, thời lượng, khung giờ, tần suất của các chương trình ở cấp trung ương và địa phương. Các thông tỉn này góp phần lí giải một số vấn đề về nội dung, hình thức của truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số và là cơ sở cho những kiến nghị chung cho giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53304
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.