Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5332
Title: Phát triển một số làng nghề truyền thống ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Authors: Lê, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Ý Yên
Làng nghề truyền thống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.48-50
Abstract: Huyện Ý Yên được coi là “đất trăm nghề”, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của mỗi làng nghề truyền thống ở Ý Yên không chỉ đơn thuần là sản phẩm tiêu dùng, phục vụ đời sống dân sinh, mà còn là những sản phẩm có tính văn hóa mang ý nghĩa bản sắc bản địa độc đáo. Trong những năm qua, phát triển làng nghề truyền thống ở Ý Yên đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng tỷ trọng sản xuất công nghiệp — tiểu thủ công nghiệp; phát triển du lịch - dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ ở địa phương.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5332
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_272.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.