Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5334
Title: Vua phóng sự Ryszard Kapúscin'ski và việc tiếp nhận tác phẩm của ông ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chí Thuật
Keywords: Vua phóng sự
Ryszard Kapúscin'ski
Sự tiếp nhận tác phẩm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr.149-153
Abstract: Ryszard Kapu'scin'ski (1932-2007), nhà văn Ba Lan chuyên viết phóng sự nhà thơ, cây bút bình luận, nhiếp ảnh gia, nhờ di sản văn học đồ sộ và rất có giá trị của mình, được tôn vinh tại Ba Lan và trên thế giới là ông vua của thể loại phóng sự văn học. Bằng chứng về tầm vĩ đại của Ryszard Kapu'scin'ski, giữa nhiều yếu tố, có lẽ phải kể đến một thực tế là trong số các nhà văn Ba Lan hiện đại, bên cạnh Stanislaw Lem, tác giả những cuốn sách về đề tài khoa học viễn tưởng, là người có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Với 40 giải thưởng các loại được trao tặng ở Ba Lan và nhiều nước trên thế giới, chắc chắn ông cũng là nhà văn Ba Lan được nhận nhiều giải thưởng văn học nhất.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5334
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_396.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.