Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5334
Nhan đề: Vua phóng sự Ryszard Kapúscin'ski và việc tiếp nhận tác phẩm của ông ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Chí Thuật
Từ khoá: Vua phóng sự
Ryszard Kapúscin'ski
Sự tiếp nhận tác phẩm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr.149-153
Tóm tắt: Ryszard Kapu'scin'ski (1932-2007), nhà văn Ba Lan chuyên viết phóng sự nhà thơ, cây bút bình luận, nhiếp ảnh gia, nhờ di sản văn học đồ sộ và rất có giá trị của mình, được tôn vinh tại Ba Lan và trên thế giới là ông vua của thể loại phóng sự văn học. Bằng chứng về tầm vĩ đại của Ryszard Kapu'scin'ski, giữa nhiều yếu tố, có lẽ phải kể đến một thực tế là trong số các nhà văn Ba Lan hiện đại, bên cạnh Stanislaw Lem, tác giả những cuốn sách về đề tài khoa học viễn tưởng, là người có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Với 40 giải thưởng các loại được trao tặng ở Ba Lan và nhiều nước trên thế giới, chắc chắn ông cũng là nhà văn Ba Lan được nhận nhiều giải thưởng văn học nhất.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5334
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_396.31 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.