Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53364
Nhan đề: Đánh giá thời gian sống thêm trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần
Tác giả: Phạm, Vĩnh Hùng
Nguyễn, Văn Hiếu
Từ khoá: Ung thư phổi
Đốt sóng cao tần
Phương pháp điều trị
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 137, Số 01 .- Tr.118-124
Tóm tắt: Đốt bằng sóng cao tần (RFA) là phương pháp sử dụng dòng điện xoay chiều với tần số cao để tạo nhiệt phá hủy khối u. Tổn thương của mô gây ra do nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian tác động. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 45 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được điều trị bằng đốt sóng cao tần dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính từ năm 2013. Tuổi trung bình của bệnh nhân nghiên cứu là 66,0 ± 3,3 (47 - 85), tỷ lệ nam/nữ là 2,7/1. Có 21 (46,7%) bệnh nhân có đường kính u phổi < 3 cm chiếm tỷ lệ cao nhất. Thời gian sống thêm trung bình bệnh không tiến triển 18,1 tháng và thời gian sống thêm trung bình toàn bộ là 27,0 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính có Robot dẫn đường đạt hiệu quả tốt, giúp kéo dài thời gian sống thêm của người bệnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53364
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.