Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53399
Title: Hiệp định RCEP và lợi ích của Trung Quốc
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Lợi ích
RCEP
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.76-83
Abstract: Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership) đã chính thức được ký kết (11-2020) giữa 15 nước thành viên. Bài viết đánh giá những tiềm năng của thị trường RCEP, tập trung phân tích lợi ích mà Trung Quốc có được khi ký kết RCEP (lợi ích kinh tế, thương mại, đầu tư...) và cả những lợi ích địa chính trị, chiến lược của Trung Quốc. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số đánh giá và triển vọng của RCEP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53399
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.