Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Thùy
dc.date.accessioned2018-04-18T03:05:57Z-
dc.date.available2018-04-18T03:05:57Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2588-1272
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/533-
dc.description.abstractGiáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Theo xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường, đòi hỏi "sản phẩm" của các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Cho nên chương trình đào tạo của các trường phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu của người sử dụng lao động là một quy luật tất yếu. Yêu cầu của người sử dụng lao động được thể hiện qua việc các trường xây dựng chuẩn ra. Để tạo ra được "sản phẩm" đáp ứng được thị trường lao động thì việc xây dựng, xem xét và điều chỉnh chương trình đào tạo cần phải theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.23-28
dc.subjectNăng lực người họcvi_VN
dc.subjectChuẩn đầu ravi_VN
dc.subjectNgười sử dụng lao độngvi_VN
dc.subjectChương trình đào tạovi_VN
dc.titleMột số giải pháp đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng chuẩn đầu ravi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.