Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53412
Title: Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u hắc tố ác tính màng bồ đào
Authors: Bùi, Đào Quân
Hoàng, Anh Tuấn
Thẩm, Trương Khánh Vân
Nguyễn, Quốc Anh
Keywords: Màng bồ đào
U hắc tố ác tính
Bệnh lý
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 137, Số 01 .- Tr.222-228
Abstract: U hắc tố ác tính (u hắc tố ác tính) màng bồ đào là một bệnh hiếm gặp nhưng là khối u nội nhãn hay gặp nhất ở người lớn và có nguy cơ di căn cao. Nghiên cứu các yếu tố về đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học để khám, chẩn đoán xác định của bệnh này là rất quan trọng trong việc phát hiện và điều trị bênh ở giai đoán sớm tránh biến chứng năng của bệnh. Kiến thức về đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u hắc tố ác tính màng bồ đào đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới và chính vì vậy mà chúng tôi trình bày nghiên cứu này để giúp bổ sung kinh nghiệm trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53412
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.