Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53426
Title: Điều hành chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Chính sách tỷ giá
Quản lý ngoại hối
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.22-31
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, tác động của đại dịch Couid-19 tiếp tục sâu rộng và kéo dài đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh đó căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt là các năm 2016 - 2020 có nhiều diễn biến bất thường về thiên tai, dịch bệnh đối với sản xuất trong nước. Cùng với đó, giá vàng tăng cao, còn giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua, thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động khó lường. Song, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kiên định mục tiêu điều hành ổn định tỷ giá, hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, quản lý ngoại hối, chống đô la hóa nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế vĩ mô hàng năm. Bài viết phân tích và đánh giá về diễn biến tỷ giá, quản lý ngoại hối, tác động đến hoạt động kinh tế đối ngoại, rút ra bài học kinh nghiệm và khuyến nghị giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53426
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.