Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5342
Title: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự từ thực tiễn quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Pháp luật hình sự
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý
Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.54-56
Abstract: Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự và các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Bài viết khái quát những vấn đề lý luận về định tội danh và quyết định hình phạt, trên cơ sở đó đánh giá thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn Quận Gò Vấp TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2017. Từ đó lập luận các yêu cầu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn quận Gò Vấp TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2017.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5342
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_258.68 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.