Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5342
Nhan đề: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự từ thực tiễn quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thị Thu Hương
Từ khoá: Pháp luật hình sự
Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý
Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.54-56
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự và các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Bài viết khái quát những vấn đề lý luận về định tội danh và quyết định hình phạt, trên cơ sở đó đánh giá thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn Quận Gò Vấp TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2017. Từ đó lập luận các yêu cầu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn quận Gò Vấp TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2017.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5342
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_258.68 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.