Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53469
Nhan đề: EVNHANOI sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện theo mẫu mới từ ngày 01/03/2020
Tác giả: Hải Phượng
Từ khoá: EVNHANOI sử dụng hóa đơn điện tử
Thông báo tiền điện
Mẫu mới từ ngày 01/03/2020
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 251 .- Tr.41-42
Tóm tắt: Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương áp dụng tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội với mong muốn đem đến sự tiện lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng sử dụng điện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53469
ISSN: 06863883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
607.36 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.