Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53471
Title: EVNSPC Tăng cường cấp điện chung tay chống hạn mặn tại miền Tây Nam bộ
Authors: Đình Hoàng
Keywords: EVNSPC
Tăng cường cấp điện
Chống hạn mặn tại miền Tây Nam bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 251 .- Tr.39
Abstract: Địa bàn. Ông PhạmThanhTrúc - Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre cho biết, công trình có tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng, gồm nâng cấp 700 m đường dây từ 1 pha lên 3 pha và xây dựng mới trên 100 mét đường dây và trạm. Thời gian thi công chỉ trong vòng 3 ngày, đúng tiến độ do UBND tỉnh đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53471
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
403.08 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.