Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5349
Title: Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay
Authors: Đậu, Vĩnh Phúc
Phạm, Quang Hải
Keywords: Nguồn lợi hải sản
Việt Nam
Xuất khẩu thủy sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.66-67
Abstract: Việt Nam là quốc gia biển với nguồn lợi hải sản đa dạng, phong phú, khí hậu, thủy văn và hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho kinh tế thủy sản phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, song chỉ số lợi thế so sánh (RCA) trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Thực tế đó đã làm đánh mất nhiều cơ hội, thậm chí mất hẳn thị phần trên các thị trường truyền thống, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá trong thời gian tới.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5349
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_183.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.