Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5349
Nhan đề: Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đậu, Vĩnh Phúc
Phạm, Quang Hải
Từ khoá: Nguồn lợi hải sản
Việt Nam
Xuất khẩu thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.66-67
Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia biển với nguồn lợi hải sản đa dạng, phong phú, khí hậu, thủy văn và hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho kinh tế thủy sản phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, song chỉ số lợi thế so sánh (RCA) trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Thực tế đó đã làm đánh mất nhiều cơ hội, thậm chí mất hẳn thị phần trên các thị trường truyền thống, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá trong thời gian tới.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5349
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_183.97 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.