Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53501
Title: Nâng cao chất lượng thông tin kế toán cho doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Chất lượng thông tin kế toán
Ra quyết định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 196+197 .- Tr.55-61
Abstract: Chất lượng thông tin, trong đó có thông tin kế toán là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu. Bài viết hệ thống lại các quan điểm về tiêu chuẩn đo lường chất thông tin kế toán, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các đặc tính chất lượng thông tin kế toán đến quá trình ra quyết định của doanh nghiệp, với kết quả là mô hình nghiên cứu đạt được, bài viết đưa ra một số gợi ý định hướng góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán cho các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53501
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.