Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53545
Nhan đề: Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hà Thanh
Từ khoá: Phát triển dịch vụ
Thẻ ngân hàng quốc tế
Tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 09 .- Tr.22-25
Tóm tắt: Bài viết: Giải pháp về công tác quảng bá, marketing; Giải pháp về công nghệ và tiện ích; Giải pháp nâng cao tính an toàn và bảo mật của thẻ quốc tế; Một số giải pháp hỗ trợ khác.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53545
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.