Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5356
Title: Việt Nam chủ động, tích cực trong đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa để tập hợp lực lượng nhằm đấu tranh chống Mỹ (1954 - 1975)
Authors: Đinh, Đức Duy
Keywords: Nước xã hội chủ nghĩa
Đối ngoại
Việt Nam
Kháng chiến chống Mỹ
1954 - 1975
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.79-81
Abstract: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, rút quân về nước, tạo điều kiện để Việt Nam tiến tới thống nhất đất nước. Tuy nhiên, Mỹ đã dựng lên chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài. Nhằm góp phần biến quyết tâm đó thành hiện thực, việc xây dựng nội dung đối ngoại đúng đắn, triển khai hiệu quả để tập hợp lực lượng có vai trò rất to lớn. Trong đó, đối ngoại thể hiện sự chủ động, tích cực trong phát triển mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa có tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức đặc biệt.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5356
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_258.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.