Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53574
Title: Thị trường ví điện tử Việt Nam - Cơ hội và thách thức
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Ngọc
Đặng, Thùy Linh
Nguyễn, Thị Diễm
Keywords: Thị trường ví điện tử Việt Nam
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 08 .- Tr.25-33
Abstract: Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng về thanh toán điện tử cao nhất thế giới, khoảng 35% mỗi năm, trong đó ví điện tử đang là một trong những lựa chọn của phương thức thanh toán hiện đại và tiện ích. Bên cạnh đó, các đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử ngày càng tăng đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần. Bài viết này nhằm khái quát thực trạng phát triển của ví điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây và một số cơ hội cũng như thách thức mà thị trường ví điện tư phải đối mặt trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53574
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.