Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53581
Title: Văn hóa tác nghiệp của người cầm máy trong nhiếp ảnh
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Nhiếp ảnh
Nghệ thuật
Kỹ thuật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí - Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.126-129
Abstract: Văn hóa nhiếp ảnh là phạm trù rộng lớn, bao gồm rất nhiều mảng mảnh, trong đó có văn hóa của người cầm máy. Có được kho tàng đồ sộ hình ảnh có giá trị cho đất nước như ngày hôm nay, có thể khẳng định một phần quan trọng là nhờ có nền văn hóa trong lĩnh vực nhiếp ảnh mà trực tiếp là văn hóa của đại đa số những người cầm máy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53581
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.