Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5359
Title: Đôi dòng về sáng tạo thơ
Authors: Mai, Văn Phấn
Keywords: Phê bình
Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr.109-110
Abstract: Thơ đương đại đang phân hóa mạnh và khá đa dạng. Đó là tín hiệu đáng mừng của đời sống văn học hôm nay. Người đọc cũng phân hóa theo nhiều khuynh hướng đọc, tự do chọn lựa phong cách thơ yêu thích.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5359
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_146.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.