Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/536
Title: Pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản một số bất cập và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Chí Dũng
Keywords: Hợp đồng kinh doanh
Bất động sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.67-72
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích làm rõ một số quy định còn bất cập của pháp luật hiện hành có liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng thời đề xuất những ý kiến để sửa đổi, bổ sung những quy định đó nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/536
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.