Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53614
Title: Viết tiếp câu chuyện về áo dài Huế
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Câu chuyện
Áo dài
Huế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.58-59
Abstract: Từ hàng thế kỷ trước, chúa Nguyễn Phúc Khoát, vua Minh Mạng đã biến Huế thành quê hương của áo dài, kinh đô áo dài Việt Nam. Và di sản vô giá ấy đã được trao gửi cho thế hệ người Huế hôm nay. Di sản ấy có tỏa sáng và biến thành nguồn lực cho sự phát triển hay không đều là do chúng ta quyết định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53614
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
685.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.173.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.