Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53625
Title: Kiểm toán môi trường: Bản chất và quy trình cơ bản
Authors: Phạm, Quang Huy
Keywords: Kiểm toán môi trường
Môi trường
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.45-48
Abstract: Cùng với các hoạt động sinh hoạt của người dân thì quá trình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đều có những tác động đến môi trường, làm cho môi trường ngày càng trở nên bị ô nhiễm và khó cải tạo hồi phục. Kiểm toán môi trường được đánh giá là một trong những công cụ giúp các tổ chức nâng cao hơn nữa kết quả hoạt động của đơn vị mình một cách bền vững nhất. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích các tài liệu, nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh cơ bản về thế nào là kiểm toán môi trường, 3 nhóm lợi ích đạt được cùng vời 7 bước chung của quy trình mà kiểm toán viên thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53625
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
921.04 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.