Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53625
Nhan đề: Kiểm toán môi trường: Bản chất và quy trình cơ bản
Tác giả: Phạm, Quang Huy
Từ khoá: Kiểm toán môi trường
Môi trường
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.45-48
Tóm tắt: Cùng với các hoạt động sinh hoạt của người dân thì quá trình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đều có những tác động đến môi trường, làm cho môi trường ngày càng trở nên bị ô nhiễm và khó cải tạo hồi phục. Kiểm toán môi trường được đánh giá là một trong những công cụ giúp các tổ chức nâng cao hơn nữa kết quả hoạt động của đơn vị mình một cách bền vững nhất. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích các tài liệu, nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh cơ bản về thế nào là kiểm toán môi trường, 3 nhóm lợi ích đạt được cùng vời 7 bước chung của quy trình mà kiểm toán viên thực hiện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53625
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
921.04 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.