Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Quang Hùng-
dc.contributor.authorMai, Thị Hoàng Minh-
dc.date.accessioned2021-05-26T07:39:39Z-
dc.date.available2021-05-26T07:39:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1914-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53636-
dc.description.abstractKiểm toán nội bộ đã trở thành một cơ chế kiểm soát không thể thiếu trong cả khu vực công lẫn khu vục tư nhân. Qua việc tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về KTNB tại một số quốc gia trên thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống KTNB phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (GDCL) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.8-10,17-
dc.subjectKiểm toán nội bộvi_VN
dc.subjectĐơn vị sự nghiệpvi_VN
dc.subjectGiáo dục công lậpvi_VN
dc.titleKinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ tại đơn vị thuộc khu vực công và hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lậpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
945.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.