Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53642
Title: VAA triển khai các giải pháp cấp bách để duy trì hoạt động và tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Keywords: Triển khai các giải pháp cấp bách
Duy trì hoạt động
Tăng cường phòng chống dịch COVID 19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.2
Abstract: Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch; Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị: Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 “Về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53642
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
231.52 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.