Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5365
Title: Kem trắng da cấp tốc: cảnh giác
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Mỹ phẩm
Dưỡng da
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.08-09
Abstract: Hiện nay có tình trạng rất đáng ngại là nhiều phụ nữ đồn đại, truyền miệng, mua bán trao tay chế phẩm, thường là không rõ nguồn gốc, gọi là “kem trắng da cấp tốc” mà trước đây còn gọi “kem trộn tự chế” đã gây ra tác hại nguy hiểm cho da.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5365
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.