Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53653
Title: Xây dựng định mức chi phí sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp thép miền Trung
Authors: Dương, Thị Mỹ Hoàng
Keywords: Xây dựng định mức
Chi phí sản xuất -kinh doanh
Các công ty sản xuất thép Việt Nam
Địa bàn các tỉnh miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.79-81
Abstract: Xây dựng định mức là một trong những chiến lược trọng tâm của công tác quản lý. Thiết lập được định mức chuẩn chính là căn cứ hữu hiệu để xây dựng dự toán sản xuất - kinh doanh, giúp nhà quản trị ước tính được chi phí phát sinh, kiểm soát và tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở đó, chủ động trong việc định hướng sử dụng, huy động và phát triển nguồn lực kinh doanh tối ưu. Chính vì vậy, việc hoàn thiện xây dựng định mức chi phí sản xuất - kinh doanh đang được các công ty sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung ngày một chú trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53653
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.