Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53654
Title: Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử
Authors: Vũ, Thị Phương Thảo
Huỳnh, Thị Thúy Phượng
Keywords: Vướng mắc
Doanh nghiệp
Khi thực hiện hóa đơn điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.76-78
Abstract: Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu, vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý như cắt giảm được chi phí, tiết kiệm được thời gian, an toàn và bảo mật, hạn chế rủi ro và đơn giản hơn trong công tác bảo quản, lưu trữ,... vấn đề là làm thế nào để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53654
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.