Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53659
Title: Về triển khai kế toán chi phí theo phương pháp ABC tại các doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Thu Thủy
Keywords: Triển khai kế toán chi phí
Theo phương pháp ABC
Tại các doanh nghiệp dịch vụ kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.55-57
Abstract: Bài viết giới thiệu phương pháp ABC (phân bổ chi phí theo hoạt động) đến các đơn vị dịch vụ kiểm toán nói riêng và các loại hình doanh nghiệp dịch vụ nói chung, qua đó nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng phương pháp này vào việc phân bổ và quản lý các chi phí một cách hợp lý nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53659
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.