Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53662
Nhan đề: Công nghiệp 4.0 và những công nghệ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới
Tác giả: Nguyễn, Thị Khánh Vân
Từ khoá: Công nphiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Kiểm toán 4.0
Kiểm toán tương lai
Kiểm toán thế hệ mới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.46-49
Tóm tắt: Công nghiệp 4.0 đang tác động đến các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, thương mại và dịch vụ. Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của những công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp; trong đó, có thể kể đến ngành dịch vụ kiểm toán. Bài viết đi vào phân tích những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: Kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53662
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.