Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53662
Title: Công nghiệp 4.0 và những công nghệ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Vân
Keywords: Công nphiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Kiểm toán 4.0
Kiểm toán tương lai
Kiểm toán thế hệ mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.46-49
Abstract: Công nghiệp 4.0 đang tác động đến các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, thương mại và dịch vụ. Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của những công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp; trong đó, có thể kể đến ngành dịch vụ kiểm toán. Bài viết đi vào phân tích những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: Kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53662
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.