Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5366
Title: Mấy chú ý khi dùng nhóm thuốc statin
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Statin
Mỡ máu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.10-11
Abstract: Có người lo mình bị mỡ máu nghe bạn bè mách bảo, tự ý đi xét nghiệm và theo đó dùng statin, trái lại cũng có người đang dùng statin lại tự ý bỏ dùng sau khi nghe nói thuốc có độc. Hai cách làm này đều không đúng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5366
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.