Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5366
Nhan đề: Mấy chú ý khi dùng nhóm thuốc statin
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Statin
Mỡ máu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Có người lo mình bị mỡ máu nghe bạn bè mách bảo, tự ý đi xét nghiệm và theo đó dùng statin, trái lại cũng có người đang dùng statin lại tự ý bỏ dùng sau khi nghe nói thuốc có độc. Hai cách làm này đều không đúng.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5366
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.67 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.